google-site-verification=sbsn0uquYsw_uCGxwG6nZZZpPgdfrPkmT11lrNuTifY

Tag Archives: thi cong chong set tron goi

Các lưu ý về bảo vệ khi thi công chống sét trọn gói

Các lưu ý về bảo vệ khi thi công chống sét trọn gói

Khi thi công chống sét trọn gói sử dụng kim thu sét phóng điện sớm và nhà thiết kế cần dựa vào các yếu tố địa lý tại các công trình cần xây dựng để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho hệ thống chống sét. Cùng với các lưu ý về bảo vệ khi