google-site-verification=sbsn0uquYsw_uCGxwG6nZZZpPgdfrPkmT11lrNuTifY

Tag Archives: hop kiem tra tiep dia bang inox

Hộp kiểm tra tiếp địa bằng inox hỗ trợ chống sét

Hộp kiểm tra tiếp địa bằng inox hỗ trợ chống sét

Hộp kiểm tra tiếp địa bằng inox là chiếc hộp đặc trưng được dùng cho chống sét giúp cho việc đo đạc điện trở an toàn trước khi hệ thống được vận hành. Vì thế, để thấu hiểu được thông số kỹ thuật cần thiết trong chống sét trong thời gian dài và biết được