google-site-verification=sbsn0uquYsw_uCGxwG6nZZZpPgdfrPkmT11lrNuTifY

Tag Archives: bien phap thi cong coc tiep dia hoan hao

Biện pháp thi công cọc tiếp địa hoàn hảo

Biện pháp thi công cọc tiếp địa hoàn hảo

Thi công cọc tiếp địa là biện pháp đóng cọc tiếp địa trên vùng đất thi công có điện trở thấp thấp hay đồng bằng nơi có điện tích đủ rộng lớn để tiến hành thi công. Nếu điện trở đất không đáp ứng được nhu cầu thi công thì cần phải xem xét thì